Jak se nyní chovat v klubu

Martin Soušek z ČSJ sdílel výkladové stanovisko Národní sportovní agentury a legislativní komise ČSJ k mimořádnému opatření MZČR, kde je popsáno, jak bychom se měli chovat, pokud si chceme v této době zatrénovat. Při případné návštěvě klubu se tedy tímto, prosím, řiďte. Tímto způsobem budou též vedeny středeční tréninky.

Článek ČSJ

Stanovisko ČSJ

Stanovisko Národní sportovní agentury

Například tato neděle poskytovala skvělé podmínky pro jachting, na hladině Boleváku bylo hned několik lodí!

Tréninky mládeže

Pod vedením O. Klimeše začínáme od této středy s tréninky mládeže na vodě, za podmínek zmíněných v předchozím příspěvku, tedy minimální kontakt na břehu- vyndat loď a na vodu, vyhnout se uzavřeným prostorům a dodržovat rozestupy. Vzhledem k našemu malému počtu by žádné shromažďování nemělo hrozit. Ve středu od 16:30, pokud bude nějaký vítr. Blíže se domluvte s Ondrou individuálně, tel. 731 410 911. Dodržujte, prosím, bezpečnostní opatření. Všem přeji klidné dny ve zdraví a se sportem, který posiluje imunitu!

Zrušení Ceny Ziosu

Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu osob rušíme náš první závod Cena Ziosu, který se měl konat 18-19.4. 2020.

Nové opatření s platností od 7. 4. povoluje individuální sporty, kdy nedochází ke kontaktu více než dvou lidí, jachting je mezi výjimkami explicitně zmíněn. Je tedy možné trénovat individuální formou, s minimálním kontaktem na břehu. Můžete do klubu přijít za účelem zmíněných sportovních aktivit, prosíme ale všechny o opatrnost a ohleduplnost. Plné znění

Nová meteostanice

Přestože nám to trvalo delší dobu, podařilo se nám konečně pořídit a nainstalovat meteostanici. Díky Filipovi K., Vítkovi D. a Martinu Č.. Je nad střechou klubu tak, aby data z ní byly (snad) celkem reprezentativní. Základní hodnoty můžete vždy vidět na bočním panelu společně s diskuzí, kalendářem ad., též na stránce Předpovědi. Po rozkliknutí se vám zobrazí stránka, kde je možné se dostat k podrobnějším aktuálním datům (current), aktuální vítr (wind) nebo ke statistikám za libovolné období (evolution), třeba vítr v průběhu dne.

Situace členské schůze k 16.3. 20:00

Vážení členové,

Vzhledem k nastalé situaci se výbor rozhodl volby odložit o týden na 27.3. ve stejný čas (15-20 h) v klubovně J. K. Plzeň, z. s., kdy už by mělo být povoleno vycházet, opatření ohledně shromažďování budou ale nadále platná. Pokud by se situace znovu změnila, budete informováni.

Diskuze, která měla na členské schůzi probíhat je přesunuta na nové fórum. Jelikož se v dohledné době stejně nesejdeme, je třeba diskuzi vést zde. (Odkaz Členská schůze v horním menu).

Změna v organizaci členské schůze

Vážení členové,

vzhledem k čtvrtečnímu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, což mimo jiné zakazuje akce, na kterých se v jeden čas sejde více než 30 osob, jsme byli nuceni zavést takové opatření, které zajistí řádný chod klubu, ale zároveň bude respektovat tato nařízení. Letošní členská schůze bude proto výjimečně probíhat poněkud jinak.

Veškerá diskuze, která na schůzi každý rok probíhá, bude probíhat v elektronické formě zde na webu. Odkaz je též v horním menu. Je možné vytvářet libovolná témata, aby se různé věci nepletly dohromady. Budu rád, když tomu dáte šanci.

Ve středu 18.3. Vám budou zaslány emailem každoroční zprávy členů výboru, aby měl každý dostatek času si je do voleb přečíst.

Do čtvrtka 19.3. se můžete na jkplzen@email.cz nominovat na kandidaturu do výboru. Lépe však do středy dopoledne, abychom mohli ve středečním plánovaném mailu se zprávami výboru informovat, kdo bude kandidovat a každý si mohl rozmyslet koho bude volit.

V pátek 20.3. (původní plánované datum) mezi 15. a 20. hodinou se uskuteční v klubovně Jachetního klubu Plzeň, z.s. volby do výboru a schvalování čekatelů. Přitomna bude po celou dobu pouze volební a mandátová komise, případně zástupci výboru. Volební lístky obdržíte na místě. Jako každý rok můžete zastupovat s plnou mocí někoho, kdo dorazit nemůže.

Doufáme, že tuto neočekávanou změnu přijmete a že se brzy znovu budeme moct sejít ve větším počtu.

DD