Žádáme členy, aby si do 19.1. doplnili brigádnické hodiny, které si během roku zapoměli zapsat do knihy prací a to včetně jarní a podzimní brigády. Není možné jinak zjistit, kolik hodin kdo má. Při nedostatku hodin by vás pak mohla překvapit přirážka k členskému příspěvku (VIZ sekce odkazy-stanovy klubu a organizační řád).

Míra Chodora vytvořil krásné zimní video klubovny a Boleváku ze záběrů z dronu.

 

Výbor schválil udělování pokut při špatném úklidu po soukromé akci. Podstatná kritéria úklidu jsou shrnuta v následujícím dokumentu, který doporučujeme přečíst hlavně potenciálním organizátorům akcí. Zároveň mu dávám stálé místo v sekci Odkazy. Tam ho bude možné kdykoli najít. Na nástěcnce v klubu tento dokument také brzy bude. 

Kontrolní list po akci

 

Kapitán L. Vít odjíždí na delší dobu do zahraničí a nemůže tudíž vykonávat svou funkci ve výboru. Výbor zvolil jako zástupce D. Dragouna, který tak přebírá všechny jeho povinnosti. O jeho legitimním zvolení nebo o zvolení nového kapitána se rozhodne na valné hromadě.

Účast našeho klubu nechyběla ani na Optimist race sousední Lokomotivy, závodě, kdy si „velcí“ zavzpomínají na svá dětská léta na Optimistu. Sešlo se 16 závodníků. Nejlépe ovládla nejmenší dětskou plachetnici Ilona Levová (LOKO), na druhém místě se umístil náš L. Vít a 9. místo obsadila J. Štursová. Výsledky.