Archiv rubriky: J.K. Plzeň

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili členské schůze. Zejména pak děkujeme těm, kteří se třeba přihlásili k organizaci našich závodů (další zájemci se mohou hlásit kapitánovi), úklidu průběžného nebo před závody (arch je v šatně), vybrali si něco z tabulky prací (můžete se hlásit správci) nebo se aktivně zapojili do diskuze.

Jak si někteří z vás mohli všimnout, náš web konečně běží na adrese jkplzen.cz. Přenos mohl někde „nadělat paseku“, a tak vás prosím o dočasnou shovívavost, ale hlavně hlášení případných chyb a nefunkčních odkazů na nik.dragoun@gmail.com nebo zde do diskuze.

Žádáme členy, aby si do 19.1. doplnili brigádnické hodiny, které si během roku zapoměli zapsat do knihy prací a to včetně jarní a podzimní brigády. Není možné jinak zjistit, kolik hodin kdo má. Při nedostatku hodin by vás pak mohla překvapit přirážka k členskému příspěvku (VIZ sekce odkazy-stanovy klubu a organizační řád).

Míra Chodora vytvořil krásné zimní video klubovny a Boleváku ze záběrů z dronu.

 

Výbor schválil udělování pokut při špatném úklidu po soukromé akci. Podstatná kritéria úklidu jsou shrnuta v následujícím dokumentu, který doporučujeme přečíst hlavně potenciálním organizátorům akcí. Zároveň mu dávám stálé místo v sekci Odkazy. Tam ho bude možné kdykoli najít. Na nástěcnce v klubu tento dokument také brzy bude. 

Kontrolní list po akci